Thư của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Học viện Cảnh sát nhân dân
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thân ái gửi cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân!
Nhân dịp Học viện Cảnh sát nhân dân được tặng Cờ luân lưu của Chính phủ về phong trào thi đua năm 2007 và tiến tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (15/5/1968 - 15/5/2008), thông qua Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội, thay mặt Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tôi xin chúc mừng toàn thể cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008
Các đồng chí thân mến!

Là lực lượng vũ trang cách mạng ra đời từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân đã lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Trong hai cuộc kháng chiến cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết một lòng, chiến đấu ngoan cường, mưu trí và dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong hoà bình và xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng Cảnh sát nhân dân thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể, với các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc và tạo được thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Những chiến công đó có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ giảng viên và học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân. Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân sau khi tốt nghiệp tham gia chiến đấu bảo vệ trật tự an toàn xã hội đã anh dũng hy sinh và bị thương, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, kiên quyết không nhận hối lộ của đối tượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Sự cống hiến, hy sinh và trách nhiệm lớn lao đó đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Các đồng chí thân mến!

Từ tháng 11 năm 2006, nước ta chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đang bước vào một thời kỳ mới với những cơ hội và thách thức to lớn. Năm 2007 đã khép lại với tăng trưởng kinh tế của nước ta cao nhất từ trước đến nay. Đây là các cơ hội và tiền đề mới rất quan trọng để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng của Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trong xu thế toàn cầu hoá, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp tục đổi mới để phát triển đất nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiều loại tội phạm mới xuất hiện như tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế gia tăng…. Thực tế đó đòi hỏi lực lượng Cảnh sát nhân dân cần nỗ lực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, không ngừng học tập, nghiên cứu, nắm vững nghiệp vụ, nâng cao kiến thức pháp luật, ứng dụng tốt khoa học công nghệ vào thực tiễn chiến đấu, đáp ứng đòi hỏi của giai đoạn hội nhập. Học viện Cảnh sát nhân dân phải được tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo cho phù hợp với sự phát triển của đất nước và xu thế hội nhập quốc tế, để có thể đào tạo ra các thế hệ học viên có chất lượng cao, trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân phải nắm vững pháp luật, chấp hành đúng pháp luật, đồng thời gương mẫu vận động gia đình, nhân dân sống và làm việc theo pháp luật; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, không chỉ luật của nước ta mà cả luật quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn chiến đấu trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hoá.

Năm 2008 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội X, thực hiện Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 của Đảng và Nhà nước. Toàn Ngành giáo dục và đào tạo đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết 14/CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 đến 2010. Lực lượng Công an nhân dân đang tiến tới kỷ niệm 60 năm học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tôi mong các đồng chí hãy nỗ lực phấn đấu xây dựng Học viện ngày càng tiến bộ về mọi mặt, làm tốt công tác đào tạo, nghiên cứu lý luận về Khoa học giáo dục trật tự xã hội và Khoa học an ninh; phổ biến các kết quả, kinh nghiệm về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong nước, tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế, Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á và cảnh sát các nước, các cơ sở đào tạo cảnh sát của các nước tranh thủ kinh nghiệm, khoa học công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp năm mới, tôi chúc các đồng chí khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc, chúc Học viện ngày càng lớn mạnh.

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội

Bài này đã được xem: 3011
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 45823452
Đang truy cập: 785