Công bố Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

 

Chiến lược đặt mục tiêu kiểm soát, hạn chế về cơ bản vào năm 2020, ngăn chặn và đẩy lùi vào năm 2030 về xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học.

 

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, công tác bảo vệ môi trường đã có những bước phát triển cơ bản và đạt được nhiều kết quả như hình thành hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, kiện toàn một bước cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Trung ương và địa phương, đầu tư cho bảo vệ môi trường được quan tâm hơn…

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường còn tồn tại nhiều bất cấp, chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, nhằm  định hướng cho công tác bảo vệ môi trường trong bối cảnh và xu thế mới, Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu kiểm soát, hạn chế về cơ bản vào năm 2020, ngăn chặn và đẩy lùi vào năm 2030 về xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học.

Đồng thời, kết hợp cải thiện chất lượng môi trường sống,  nâng cao khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

Chiến lược đưa ra các định hướng lớn cho công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến năm 2020 bao gồm: Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường; cải tạo phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái, đẩy mạnh cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; xây dựng năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Theo ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, những khó khăn và thách thức do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường gây ra đòi hỏi chúng ta phải thay đổi nhận thức, chuyển sang mô hình phát triển bền vững hơn nhằm giảm thiểu những tác động lên môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2001 – 2010, bổ sung thêm những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mới để thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế xanh và ứng phó đối với biến đổi khí hậu.

 

 

Bảo Minh (chinhphu.vn) 
Bài này đã được xem: 5120
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 45823387
Đang truy cập: 781