Lễ khai giảng năm học 2011-2012 của Học viện CSND: Toàn văn bài phát biểu của Trung tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang duyệt đội danh dự

BBT website trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Trung tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ khai giảng năm học 2011-2012 của Học viện CSND.

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2011
Thưa các vị đại biểu khách quý;

Thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, học viên thân mến!

Hôm nay, tôi rất phấn khởi tới dự Lễ khai giảng năm học 2011-2012 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Tôi nhiệt liệt chào mừng các sinh viên khóa D37 tựu trường; chúc các sỹ quan Cảnh sát tương lai vui khỏe, học tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Thưa các đồng chí!

Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục, đào tạo và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy giáo dục, đào tạo phát triển; khẳng định phát triển giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định mục tiêu đột phá trong giáo dục, đào tạo là “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội, nâng cao chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đối với ngành Công an, trong những năm qua, bên cạnh những thành quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công tác giáo dục, đào tạo đã có những bước phát triển mới, vững chắc và toàn diện hơn. Đến nay, toàn Ngành đã có 7 cơ sở đào tạo đại học, 5 cơ sở đào tạo thạc sỹ, 4 cơ sở đào tạo tiến sỹ và 4 trường vừa được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường cao đẳng.

Quy mô đào tạo đại học được mở rộng và phát triển đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ của toàn lực lượng; các loại hình đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển chung và đặc thù của ngành Công an.

Ngành nghề đào tạo được mở rộng, khóa đào tạo đại học đầu tiên với 4 chuyên ngành: Chấp pháp, Trinh sát, Công an huyện và Cảnh sát; đến nay đã triển khai hệ thống các ngành học tương đối hoàn thiện và cơ bản đáp ứng cơ cấu ngành nghề theo sự phát triển của khoa học nghiệp vụ và nhu cầu sử dụng cán bộ với 11 ngành và 19 chuyên ngành đào tạo đại học, 8 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ và 4 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ. Phương pháp đào tạo từng bước được đổi mới; tổ chức quản lý quá trình đào tạo mang tính khoa học, phù hợp và hiệu quả hơn. Giáo trình và tài liệu dạy học ngày càng phong phú, đa dạng góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo.

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân đã có bước phát triển, đến nay các học viện, trường đại học CAND có 1261 giáo viên (trong đó có 86 tiến sỹ, 444 thạc sỹ, 8 giáo sư, 36 phó giáo sư, 4 nhà giáo nhân dân, 37 nhà giáo ưu tú); 555 cán bộ quản lý giáo dục (trong đó 45 tiến sỹ, 112 thạc sỹ, 8 giáo sư, 17 phó giáo sư, 4 nhà giáo nhân dân, 30 nhà giáo ưu tú).

Nhờ kết quả đào tạo đại học mà trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên đáng kể, toàn ngành đã có 0,5% cán bộ có trình độ sau đại học, 48% có trình độ đại học, trong đó hơn 30% có trình độ đại học nghiệp vụ chuyên ngành.

Trong thành tựu phát triển giáo dục, đào tạo chung của toàn ngành có sự đóng góp quan trọng của Học viện Cảnh sát nhân dân. Với hơn 40 năm phát triển, Học viện Cảnh sát nhân dân đã đào tạo được hơn 3 vạn sỹ quan cảnh sát có trình độ đại học, hơn 1500 thạc sỹ, 150 tiến sỹ luật học, đã tiến hành nghiên cứu hàng trăm đề tài khoa học; đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục với 48 tiến sỹ, 203 thạc sỹ, 7 giáo sư, 17 phó giáo sư; đến nay Học viện Cảnh sát nhân dân đã trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học trọng điểm của Ngành và tiến tới trọng điểm quốc gia. Đặc biệt trong năm học vừa qua với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Học viện Cảnh sát nhân dân đã vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 2 đơn vị cơ sở được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, 9 đơn vị quyết thắng và 61 chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, những người làm công tác giáo dục, đào tạo của toàn ngành Công an nói chung và của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những thành tích nêu trên, giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND nói chung và giáo dục đại học nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; hệ thống các trường còn thiếu sự liên kết trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, một số lĩnh vực cần đào tạo ở bậc đại học nhưng chưa có cơ sở thực hiện; quy mô đào tạo chưa theo kịp với nhu cầu tăng lưu lượng học viên; việc mở một số ngành đào tạo chưa được nghiên cứu khảo sát đầy đủ trên cơ sở khoa học và nhu cầu sử dụng, bố trí cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương. Việc phân định khối lượng kiến thức giữa các cấp học thuộc bậc đại học còn chưa được rõ ràng. Chất lượng đào tạo còn hạn chế, chuẩn đầu ra chưa được xác định phù hợp và thiếu các điều kiện đảm bảo. Mục tiêu đào tạo chậm được đổi mới, đặc biệt là chưa được cụ thể hóa đến chất lượng sản phẩm đào tạo. Diện tích đất đai, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của các cơ sở đào tạo còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại. Cơ chế phân cấp trong quản lý đào tạo chưa thực sự phát huy tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo; trình độ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước.

Trong bối cảnh mở rộng hội nhập quốc tế hiện nay, bên cạnh những yếu tố tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, vẫn còn nhiều yếu tố gây phức tạp về an ninh, trật tự. Nhiều loại tội phạm mới xuất hiện diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi.

Trước tình hình đó, để đảm bảo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng cần phải có sự đổi mới mạnh mẽ với mục tiêu “Quy hoạch ổn định - đổi mới toàn diện - nâng cao chất lượng - đáp ứng nhu cầu” như Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong CAND năm học 2011-2012 đã đề ra.

Cần nắm vững quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đại học trong CAND phải hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp cận những thành tựu tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới; đồng thời huy động mọi nguồn lực trong và ngoài ngành để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng.

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đang đặt ra hết sức nặng nề. Cán bộ công an phải được đào tạo cơ bản, có năng lực nghiên cứu và thực hành, nắm vững và thực hiện các quy trình công tác được chuẩn hóa. Nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong CAND là đào tạo, cung cấp bổ sung đủ nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo ra đội ngũ cán bộ phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh và bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bắt nhịp với đòi hỏi chung của đất nước và nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Mở rộng, phát triển giáo dục đại học trên cơ sở quy hoạch cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong CAND với cơ cấu đồng bộ, cân đối về trình độ, ngành nghề giữa các lực lượng, vùng miền, gắn với chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ và nhu cầu bố trí lực lượng ở từng cấp công an nhằm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong từng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chương trình phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2011-2015 của Bộ và Quyết định số 1229 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020” với 6 đề án thành phần quan trọng, trong đó có Đề án “Phát triển Học viện CSND thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành và tiến tới đạt chuẩn trường trọng điểm quốc gia” theo định hướng phát triển Học viện CSND thành trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo hàng đầu của ngành.

Muốn đạt được điều đó, trên cơ sở nhiệm vụ giải pháp chung của cả hệ thống, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tính toán, rà soát xác định lộ trình thực hiện để xây dựng đề án phát triển Học viện một cách hợp lý, có tính khả thi và triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhanh chóng xác định quy hoạch tổng thể, có kế hoạch đầu tư phát triển Học viện đáp ứng yêu cầu trường trọng điểm. Học viện Cảnh sát nhân dân, cùng các học viện, trường đại học Công an nhân dân phải tiên phong đi đầu trong việc đào tạo, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng Công an nhân dân. Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ Cảnh sát Việt Nam có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, xây dựng một số ngành đào tạo mũi nhọn của Học viện Cảnh sát nhân dân và của Ngành Công an, như: Trinh sát phòng chống tội phạm, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở hệ thống cấp trình độ đào tạo cần nghiên cứu phân định rõ mục tiêu đào tạo, nội dung kiến thức, đảm bảo tính ổn định, liên thông giữa các cấp học, hệ học. Nghiên cứu kế hoạch tổng thể dài hạn về mở ngành đào tạo; xác định danh mục ngành đào tạo trình độ đại học theo hướng nghiên cứu phát triển nhằm đào tạo cán bộ tham mưu, nghiên cứu chiến lược, tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển chọn làm giáo viên các trường CAND. Mở rộng và xác định danh mục ngành đào tạo trình độ đại học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng nhằm đào tạo cán bộ, tạo nguồn bổ nhiệm các chức danh nghiệp vụ bậc cao theo yêu cầu bố trí lực lượng và cung cấp nhân lực có chất lượng cao cho một số ngành nghề đặc thù trong CAND.

Cần có các biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên. Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ kết hợp đào tạo theo tín chỉ với đào tạo theo niên chế trong Học viện. Thực hiện công bố chuẩn đầu ra gắn chặt với các điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra đã công bố.

Cần đặt nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trở thành bộ phận mẫu mực nhất, có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định đến hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Quy hoạch và có biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và đạt chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước; phấn đấu đến năm 2015 có 30% giáo viên của học viện có trình độ tiến sĩ; 60% có trình độ thạc sĩ. Nghiên cứu để có chính sách tuyển chọn và đào tạo bằng nhiều hình thức, tiếp cận nhiều nguồn đào tạo để tăng đội ngũ giáo viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sĩ đạt chuẩn trường trọng điểm vào năm 2015.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới quản lý, tạo bước đột phá trong quản lý chất lượng. Có biện pháp nâng cao năng lực quản lý đào tạo của lãnh đạo trường và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Đổi mới phân cấp quản lý theo hướng phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng của giám đốc (Hiệu trưởng); triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo thí, kiểm định, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục đảm bảo cho các hoạt động giáo dục đào tạo trong học viện đi vào nề nếp, có chất lượng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để hạn chế và đẩy lùi các tiêu cực, vi phạm trong quản lý hoạt động dạy, học và các mặt công tác khác trong Học viện.

Nghiên cứu sửa đổi quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo điều lệ các trường đại học. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Học viện với Công an các đơn vị, địa phương trong việc tham gia và chịu trách nhiệm đối với một số khâu trong quá trình đào tạo như sơ tuyển, tổ chức quản lý học viên thực tập, hoạt động chính trị xã hội, sử dụng học viên sau đào tạo đúng với ngành nghề được đào tạo và trách nhiệm trong cung cấp các thông tin, tài liệu, báo cáo thực tế về các chuyên án, tình hình an ninh, trật tự tại địa phương để đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Xác định rõ trách nhiệm của Học viện đối với chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Có kế hoạch đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, kiên quyết ngăn chặn, loại trừ các hiện tượng tiêu cực, vi phạm quy chế tuyển sinh. Nghiên cứu xác định mô hình tổ chức quản lý học viên vừa đáp ứng yêu cầu rèn luyện của học viên vừa phù hợp với yêu cầu xây dựng lực lượng dự bị chiến đấu; có biện pháp tích cực trong xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; duy trì kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền nếp tự quản, tự giác, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và Điều lệnh Công an nhân dân. Nâng cao năng lực, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục học viên. Có kế hoạch tuyển đủ số lượng, coi trọng chất lượng, nâng cao hiệu quả bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý học viên. Duy trì thường xuyên các hoạt động ngoại khóa, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng; tổng kết đánh giá và nghiên cứu triển khai thực hiện mô hình tổ chức cho học viên đi thực hành chính trị - xã hội tại các địa phương.

Vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng đào tạo. Cần chú ý đào tạo đội ngũ sỹ quan cảnh sát trong tương lai có trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, có tác phong lễ tiết văn hóa, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Học viện CSND cần đi đầu trong tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với các ngành và cơ sở đào tạo ngoài ngành Công an, mở rộng quan hệ hợp tác đối với các đối tác truyền thống và các nước láng giềng, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo với các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác có chọn lọc với các nước có nền tư pháp tiên tiến mà Học viện Cảnh sát nhân dân có thế mạnh để khai thác có hiệu quả tri thức, kinh nghiệm, phương tiện thiết bị và trao đổi giáo viên, học viên… phục vụ cho phát triển giáo dục đào tạo trong CAND nói chung và của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng.

Thưa các đồng chí!

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo của ngành Công an nói chung và của Học viện Cảnh sát nhân dân luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành và chính quyền địa phương; nhân lễ khai giảng năm học mới của Học viện Cảnh sát nhân dân hôm nay, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và mong rằng, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí cho công tác giáo dục, đào tạo của ngành Công an nói chung và của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Các Học viện, Trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện tốt Chương trình về phát triển giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân giai đoạn 2011-2015 và Chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2011-2012; đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giúp các học viện, trường CAND nói chung và Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo.

Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các thầy giáo, cô giáo và toàn thể cán bộ, công nhân viên, học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, đạt nhiều thành tích trong năm học 2011-2012.

Xin trân trọng cám ơn!

Bài này đã được xem: 17206
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 45823334
Đang truy cập: 782