Nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trang bị cho giới trẻ kiến thức cơ bản, kỹ năng phòng tránh xâm hại qua mạng Internet, Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Úc (Văn phòng AFP) tại Hà Nội đã chia sẻ tài liệu "Hướng dẫn an toàn và an ninh mạng cho bạn và gia đình". Ban biên tập Website xin đăng tải toàn bộ tài liệu trên.

Ngày 01/7/2016, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi thư cảm ơn Học viện CSND đã phối hợp tổ chức thành công hội thao tổng kết công tác huấn luyện đầu khóa cho các hệ học mở tại Công an địa phương. Ban biên tập Website xin trân trọng đăng tải toàn văn nội dung thư:

PHOTO GALLERY
VIDEO CLIPS
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 36934921
Đang truy cập: 764