Thực hiện mục tiêu của Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh trong việc kiềm chế TNGT đường bộ tiến tới giảm dần TNGT trên cả ba tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương, Lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an các quận, huyện mà nòng cốt là lực lượng CSGT đổi mới toàn diện các mặt công tác, triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo TTATGT và kiềm chế tai nạn. Do đó, tình hình tai nạn giao thông đã có chuyển biến tích cực và có dấu hiệu giảm rõ rệt.

Trong những năm vừa qua, Học viện CSND luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học mà trong đó, một khía cạnh rất quan trọng luôn luôn được đề cập chính là việc đổi mới phương pháp dạy và học của giảng viên và học viên. Trong chương trình đào tạo khung của Học viện CSND, thời lượng dành cho việc giảng dạy các môn luật luôn chiếm một tỉ lệ cao so với các môn học đại cương khác. Điều này cho thấy, việc giảng dạy, nghiên cứu và phổ biến kiến thức pháp luật luôn đuợc Học viện coi là công tác trọng tâm, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức pháp luật cần thiết để phục vụ cho công tác nghiệp vụ sau này. Do vậy việc đổi mới phương pháp dạy và học đối với các môn học chuyên ngành luật cũng được coi là một trong những nội dung quan trọng trong chủ trương nâng cao chất lượng dạy và học nói chung tại Học viện CSND.

PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 22329813
Đang truy cập: 352