Thông tư
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Thông tư quy định về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân 28/2013/TT-BCA Thông tư 8/5/2013  
Thông tư quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân 24/2013/TT-BCA Thông tư 11/4/2013  
Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Thông tư 2/8/2013  
Quy định chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong công an nhân dân 32/2013/TT-BTC Thông tư 25/3/2013  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT 24/2012/TT-BGDÐT Thông tư 30/6/2012  
Thông tư quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam 01/2012/TT-BCA Thông tư 1/2/2012  
Thông tư quy định về việc xác xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 57/2011/TT-BGDÐT Thông tư 9/12/2011  
Thông tư 19/2011/TT-BCA về quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng do Bộ Công an ban hành 19/2011/TT-BCA Thông tư 20/4/2011  
Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự 20/2011/TT-BGDÐT Thông tư 24/5/2011  
Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học 19/2011/TT-BGDÐT Thông tư 24/5/2011  
Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 10/2011/TT-BGDÐT Thông tư 28/2/2011  
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 01/2011/TT-BNV Thông tư 19/1/2011  
Thông tư quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục 35/2010/TT- BGDÐT Thông tư 14/12/2010  
Quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành 36/2010/TT-BCA Thông tư 12/10/2010  
Quy định quy trình đăng ký xe do Bộ Công an ban hành 37/2010/TT-BCA Thông tư 12/10/2010  
Quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 38/2010/TT-BCA Thông tư 12/11/2010  
Thông tư 20/2010/TT-BGDĐT quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20/2010/TT-BGDÐT Thông tư 16/7/2010  
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2010 03/TT-BGDÐT Thông tư 11/2/2010  
Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự 26/2008/TT-BGDÐT Thông tư 9/5/2008  
Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 10/2009/TT-BGDÐT Thông tư 7/5/2009  
Trang1 2