Quyết định mới về "Điều lệ trường đại học"

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg về việc ban hành "Điều lệ trường đại học," gồm 11 chương, 57 điều quy định tổ chức và hoạt động của trường đại học.

Điều lệ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học; tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; nhiệm vụ và quyền của giảng viên, của công chức, viên chức; nhiệm vụ và quyền của người học; tổ chức và quản lý trường đại học; tài chính và tài sản của trường đại học; quan hệ giữa trường đại học, gia đình và xã hội.

Điều lệ này sẽ áp dụng với các đại học, trường đại học tư thục và học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các đại học, trường đại học tư thục, trường đại học có yếu tố nước ngoài hoạt động theo điều lệ này và quy chế tổ chức, hoạt động của đại học, trường đại học tư thục, quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Theo quy định, tất cả các trường đại học chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở. Hiệu trưởng trường ĐH phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có học vị tiến sĩ và ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục ĐH từ cấp bộ môn trở lên. Tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2010 và thay thế Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 10/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học".

(Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Bài này đã được xem: 8420
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY