Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học

Một trong những điểm mới của Điều lệ trường đại học vừa được ban hành theo Quyết định 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thay thế Quyết định 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003, là đã quy định cụ thể 5 tiêu chuẩn của giảng viên đại học.

5 tiêu chuẩn đó gồm: 1- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 2- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của chương trình đào tạo đại học; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; 3- Có  trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; 4- Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 5- Lý lịch bản thân rõ ràng.

Theo quy định cũ (Quyết định 153/2003/QĐ-TTg), tiêu chuẩn của giảng viên được quy định tại Điều 61 Luật Giáo dục. Theo đó, ngoài các điều kiện về phẩm chất, đạo đức, tư tưởng, sức khỏe, lý lịch thì Luật Giáo dục chỉ quy định chung rằng "Giảng viên phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ".

Như vậy, so với quy định cũ, điều lệ mới ban hành đã quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên; đồng thời có bổ sung thêm điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc.

Từ năm học  2014 - 2015, các trường đại học phải áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.

Ưu tiên tuyển dụng người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên

Theo quy định mới, Trường đại học sẽ tuyển chọn giảng viên theo 5 tiêu chuẩn nêu trên, trong đó, ưu tiên tuyển chọn những người có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên, người đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phẩm chất tốt và có nguyện vọng trở thành giảng viên để bổ sung vào đội ngũ giảng viên của trường.

Ngoài ra, trường đại học phải lập kế hoạch và có giải pháp tích cực để tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng 5 tiêu chuẩn này.

Quyết định 58/2010/QĐ-TTg  có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2010.

Chí Kiên (chinhphu.vn)

Bài này đã được xem: 49236
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY