Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2011-2012

Ngày 11/03/2011, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đã ký ban hành Thông báo số 256/TB-T32(QLĐT) về việc tuyển sinh các loại hình đào tạo vào Học viện CSND năm học 2011-2012.

Theo đó, năm học 2011-2012, Học viện CSND tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ Đại học sau:

1.Tuyển sinh Đại học hệ chính quy.

2.Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học.

3.Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học.

4.Tuyển sinh đào tạo Đại học cấp bằng thứ 2 cho cán bộ Công an đã tốt nghiệp Đại học ngành ngoài.

5.Tuyển sinh đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học cho Điều tra viên.

6.Tuyển sinh các lớp của Học viện mở tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ các đơn vị, địa phương.

Để Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh dự thi nắm được: chỉ tiêu, ngành đào tạo, môn thi, khối thi, đối tượng và tiêu chuẩn dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian nhận hồ sơ và danh sách đăng ký dự thi; các thông tin về lịch ôn thi, ngày thi và địa điểm dự thi, các đơn vị và cá nhân tải nội dung toàn văn Thông báo tại đây.

Bài này đã được xem: 27162
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY