• Giới thiệu cuốn sách "60 năm Cảnh sát nhân dân - Những sự kiện lịch sử (1962 - 2022)"

  Cảnh sát nhân dân là một bộ phận của Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng và Nhà nước; đồng thời là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng và ngày 20/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

 • Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam

  Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách: "Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam" của tác giả Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an - Chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực tư duy hệ thống.

 • Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật

  Luận văn là thành quả nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh sau nhiều năm học tập, do vậy, muốn hoàn thành tốt luận văn thì ngoài việc nắm vững kiến thức, người viết còn cần phải có phương pháp, kỹ năng tốt. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa cho ra mắt cuốn Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật (Dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) của PGS.TS. Phan Trung Hiền.

 • Chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ

  Ma túy đang là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm. Kể từ Hội nghị quốc tế đầu tiên về kiểm soát thuốc phiện được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc năm 1909 cộng đồng quốc tế đã có hơn 100 năm nỗ lực phòng, chống ma túy. 

 • Sách trắng về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2017 - 2018

  Để giúp các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học có cái nhìn tổng thể về tình hình TTATGT và công tác bảo đảm TTATGT ở nước ta trong năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông - Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn và xuất bản “Sách trắng về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2017 - 2018”.  

 • Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam

  Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở đầu cho thời đại cách mạng thuộc địa, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức và loài người đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, trong thời kỳ trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cả trong Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

 • Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

  Xác định lực lượng Công an xã có vị trí chiến lược quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Đề án số 106 nêu rõ: Bố trí Công an chính quy về tại các xã nhằm xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tăng cường cho cơ sở theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

 • “Tiếng Anh dùng cho lực lượng Cảnh sát giao thông”

  Trong những năm gần đây, thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế của Việt Nam, số lượng người nước ngoài đến nước ta đang gia tăng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và các khu du lịch...

 • Sách “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh…”: Một tài liệu tham khảo hữu ích

  Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, tạo cho nhân loại bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, truyền thông. Thế kỷ XXI thực sự trở thành kỷ nguyên của công nghệ, kỹ thuật số.  

 • Sách An ninh phi truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Công an nhân dân là lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Trong những năm gần đây, khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập với nền kinh tế thế giới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa thì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức mới...

 • Từ điển Công an Việt - Lào

  Từ điển Công an Việt - Lào là công trình khoa học được biên soạn và xuất bản nhằm phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, phiên dịch, biên dịch các tài liệu nghiệp vụ công tác Công an của Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam, giúp cho lực lượng Công an hai nước sử dụng có hiệu quả ngôn ngữ nghiệp vụ bằng tiếng Việt và tiếng Lào trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 

 • Sách trắng về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2017 - 2018.

  Để giúp các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học có cái nhìn tổng thể về tình hình TTATGT và công tác bảo đảm TTATGT ở nước ta trong năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông - Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn và xuất bản “Sách trắng về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2017 - 2018”.

 • Giới thiệu “Sách trắng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2016 - 2017”

  Năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông - Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn và xuất bản cuốn sách: “Sách trắng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2016 - 2017”.

 • Bộ sách Khoa học Công an Việt Nam

  Khoa học Công an - khoa học nghiên cứu về cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đã trở thành một bộ môn khoa học quen thuộc và gần gũi với các cán bộ CAND và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về khoa học Công an chuyên ngành và trình bày khái quát những nội dung cơ bản của khoa học Công an xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây dựng khoa học Công an Việt Nam.

 • Bộ sách Khoa học trinh sát Việt Nam

  Thời gian gần đây các nhà khoa học trong ngành Công an đã quan tâm nghiên cứu, tổng kết và công bố nhiều công trình khoa học về công tác nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Công an nhân dân dưới dạng các bài viết, đề tài khoa học, báo cáo tổng kết, sách chuyên khảo và các giáo trình nghiệp vụ ở các Học viện, nhà trường Công an nhân dân. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống và tập hợp các công trình khoa học về hoạt động nghiệp vụ trinh sát của Công an nhân dân nói trên là một việc làm cần thiết; góp phần hoàn thiện về lý luận nghiệp vụ trinh sát và nâng cao hiệu quả áp dụng trong đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, tội phạm để bảo vệ an ninh trật tự.  

1 2

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT