Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

(ANTV) - Sáng 7/6, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học: Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đã xem: 2471