Ngày hội bầu cử tại Học viện CSND

Ngày 23/5/2021, cùng với cử tri cả nước, gần 4.000 cử tri là cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 03 khu vực bỏ phiếu thuộc Học viện.

Ngày hội bầu cử được khai mạc lúc 06h30’. Các đại biểu và cử tri đều tuân thủ nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế

Ngày hội bầu cử được khai mạc lúc 06h30’. Các đại biểu và cử tri đều tuân thủ nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế

Đại diện Tổ bầu cử phổ biến quy định, nguyên tắc bỏ phiếu

Đại diện Tổ bầu cử phổ biến quy định, nguyên tắc bỏ phiếu

Các đại biểu và cử tri tham dự lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 15

Các đại biểu và cử tri tham dự lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 15

Các khu vực bỏ phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu và niêm phong theo quy định

Các khu vực bỏ phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu và niêm phong theo quy định

Các khu vực bỏ phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu và niêm phong theo quy định

Các khu vực bỏ phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu và niêm phong theo quy định

Những lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 13

Những lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 13

Những lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 13

Những lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 13

Những lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 13

Những lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 13

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 tiến hành bỏ phiếu

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 tiến hành bỏ phiếu

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 tiến hành bỏ phiếu

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 tiến hành bỏ phiếu

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 tiến hành bỏ phiếu

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 tiến hành bỏ phiếu

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 tiến hành bỏ phiếu

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 tiến hành bỏ phiếu

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày bầu cử tại Học viện được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày bầu cử tại Học viện được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Mỗi cử tri đến bỏ phiếu đều được hướng dẫn khai báo y tế và đo thân nhiệt

Mỗi cử tri đến bỏ phiếu đều được hướng dẫn khai báo y tế và đo thân nhiệt

Các cử tri giữ khoảng cách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh

Các cử tri giữ khoảng cách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh

Các khu vực bỏ phiếu đều tiến hành kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu cử tri rửa tay sát khuẩn

Các khu vực bỏ phiếu đều tiến hành kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu cử tri rửa tay sát khuẩn

Công tác phòng, chống dịch tại khu vực bỏ phiếu số 15

Công tác phòng, chống dịch tại khu vực bỏ phiếu số 15

Công tác bầu cử tại 03 khu vực bỏ phiếu của Học viện đã được triển khai chu đáo, đúng quy định và tuân thủ nghiêm túc Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Công tác bầu cử tại 03 khu vực bỏ phiếu của Học viện đã được triển khai chu đáo, đúng quy định và tuân thủ nghiêm túc Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT