Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát tiếp nhận thiết bị tin học do Cảnh sát Liên bang Úc trao tặng

Nhân dịp tới thăm và làm việc tại Học viện CSND, ngày 1/8/2014, Thiếu tướng Chris McDevitt, Trưởng Sỹ quan liên lạc của Văn phòng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) tại Việt Nam đã trao tặng Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát một bộ thiết bị tin học gồm 01 bộ máy vi tính và 01 máy in laser phục vụ cho công tác hiện đại hóa công tác Thư viện. Trong ảnh: Thiếu tướng, TS. Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND đã tiếp nhận, gửi lời cảm ơn đại diện AFP và bàn giao quà tặng này cho Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát tiếp nhận, quản lý và sử dụng.

Thiếu tướng Chris McDevitt, Trưởng Sỹ quan liên lạc Văn phòng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) tại Việt Nam trao tặng Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát một bộ máy vi tính và một máy in

Thiếu tướng Chris McDevitt, Trưởng Sỹ quan liên lạc Văn phòng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) tại Việt Nam trao tặng Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát một bộ máy vi tính và một máy in

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT