Bài học về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, mang giá trị vượt thời gian và là tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta.

Nguồn: ANTV
Đã xem:5177

Thư viện video khác