Bộ Công an gương mẫu đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Năm 2018 đánh dấu “cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy” trong Công an nhân dân (CAND). Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của toàn lực lượng. “Tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên sâu”…đó là cơ sở, khẳng định sức mạnh, uy tín, và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mặt công tác công an.

Nguồn: ANTV
Đã xem:4364

Thư viện video khác