Hoàn thiện pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

(ANTV) - Sáng 10/02, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Nhằm đánh giá đúng thực trạng hệ thống quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT đường bộ cũng như tình hình TTATGT đường bộ hiện nay. Từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp có cơ sở luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Nguồn: ANTV
Đã xem:3168

Thư viện video khác