Những vấn đề lý luận và thực tiễn việc chuyển giao quản lý đào tạo, sát hạch lái xe cho Bộ Công an

(ANTV) - Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) là một khâu của công tác quản lý người điều khiển phương tiện giao thông và có quan hệ chặt chẽ, không tách rời với quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tuy nhiên, chức năng này lại đang giao cho cơ quan quản lý về kinh tế - kỹ thuật thực hiện dẫn đến hiệu quả quản lý sau khi cấp GPLX rất hạn chế, không quy định được trách nhiệm chính cho cơ quan nào… Đây là một trong những vấn đề được các đại biểu tham gia Hội thảo "Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng QLNN về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an" tập trung thảo luận. Hội thảo diễn ra chiều 10/2.

Nguồn: ANTV
Đã xem:3463

Thư viện video khác