Tuổi trẻ CAND trong cuộc chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sự chiến đấu, hi sinh thầm lặng của cán bộ Công an chi viện miền Nam, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên CAND đã góp phần vào thắng lợi chung.

Nguồn: ANTV
Đã xem:4958

Thư viện video khác