Xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm bảo đảm quyền con người

(ANTV) - Sáng ngày 10/2, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm làm rõ luận cứ, luận chứng khoa học để góp phần hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hướng tới xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn. Trung tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an kiêm Viện trưởng Viện Chiến lược Công an chủ trì hội thảo chủ trì buổi hội thảo.

Nguồn: ANTV
Đã xem:3215

Thư viện video khác